Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Μαλεβιζίου

Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Μαλεβιζίου (ΜΑΕΔΗΜ)

Κύριες Αρμοδιότητες

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία με τη επωνυμία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ (ΜΑΕΔΗΜ)» συστάθηκε με την αριθμό 20.448/30−3−2011 πράξη ( ΦΕΚ 2245ΑΕ/4/26-04-2011 ), ως ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Η διαχείριση των παραλιών Αγία Πελαγία, Λυγαριά, Μονοναύτη οι οποίες μεταβιβάστηκαν από το Δήμο στην επιχείρηση για τρία (3) έτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την υπ’ αρίθμ. 47458/2020 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1864/15.05.2020 ).
Σκοπός είναι η άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους με γνώμονα την ασφάλεια, τη καθαριότητα και το σεβασμό στο περιβάλλον.


Η βέλτιστη εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων που της έχουν ανατεθεί για τη πραγματοποίηση έργων αναπλασης και τη δημιουργία αισθητικού αποτελέσματος για τη ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού του Δήμου Μαλεβιζίου.


Η εκτέλεση έργων και η συντήρηση του κάθε είδους εξοπλισμού για τη σωστή λειτουργία των παραλιών.


Top