Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Μαλεβιζίου

Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

#TEDxAgiaPelagia

TED (Technology, Entertainment, Design) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη διάδοση καινοτόμων ιδεών. Ομιλίες δημοσιεύονται καθημερινά σε όλα τα παρακάτω Portals.

Στο πνεύμα της αποστολής του TED και των «ιδεών που αξίζει να εξαπλωθούν», το TED δημιούργησε το TEDx, ένα πρόγραμμα τοπικών, αυτο-οργανωμένων εκδηλώσεων που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά για να μοιραστούν μια εμπειρία τύπου TED.

Τα συνέδρια TEDx σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από επιλεγμένες ομάδες, σύμφωνα με τους κανόνες και τις προδιαγραφές του έπειτα από λήψη ειδικής άδειας (TEDx License).

Top